Traject

Het traject is opgedeeld in een intake, vijf opvolgende stappen en een eindevaluatie. De doorlooptijd tussen de afzonderlijke stappen bedraagt maximaal 3 weken. Bij voorkeur vindt op locatie van de klant ook een werkplek bezoek plaats.

De intake

We stellen samen met jou de leerdoelen vast. We leggen onze vervolgafspraken vast.
Jouw investering in tijd: 1-1,5 uur

Vervolgens lopen we samen met jou onderstaande stappen door. Voorafgaand aan elke stap ontvang je relevatie informatie. Denk hierbij aan:
• Een checklist met de gespreksstructuur
• Recente belastbaarheidsinformatie
• Relevante bedrijfsinformatie

Na elke stap spreken we samen het onderzoek en jouw rol hierin na. Ook bespreken we je leerdoelen.

Stap 1 De observatie

In deze fase observeer je de opbouw van een arbeidsdeskundig onderzoek. We geven daarbij aandacht aan:

• De introductie van de arbeidsdeskundige bij een arbeidsdeskundig onderzoek
• De gespreksstructuur
• De wijze van het uitvragen van relevante informatie

Jouw investering in tijd:
• Voorbereiden/inlezen (bij benadering een uur)
• Meelopen onderzoek (bij benadering 2,5 uur)
• Nabespreking (een uur)

Stap 2 Zelfstandig deelgesprek

Tijdens deze stap voer je zelf een deel van het gesprek uit. We besteden daarbij aandacht aan de manier waarop jij je voorstelt aan je gesprekspartners. Je geeft informatie over de rol van de arbeidsdeskundige en je vertelt over relevante wet- en regelgeving (wet verbetering).
De investering in tijd:
• Voorbereiden/inlezen (bij benadering een uur)
• Meelopen onderzoek (bij benadering 2,5 uur)
• Nabespreking (een uur)

Stap 3 Zelfstandig interview

Tijdens deze stap voer je zelfstandig het gesprek, met de volgende onderdelen. De coach heeft nu de rol van observant.
De volgende onderdelen voor je nu zelfstandig uit
• de introductie
• uitleg over het doel van het onderzoek
• toelichting op wet- en regelgeving of polisvoorwaarden
• het interview
Jouw investering in tijd:
• Voorbereiden/inlezen (bij benadering een uur)
• Meelopen onderzoek (bij benadering 2,5 uur)
• Nabespreking (een uur)

Stap 4 Zelfstandig voeren van gesprekken met schaduwrapportage

Je voert volledig zelfstandig de gesprekken en schrijft aansluitend een schaduwrapportage.
In deze fase kijken we vooral naar de manier waarop jij de informatie uit het gesprek verwerkt in een heldere rapportage.
Jouw investering in tijd:
• Voorbereiden/inlezen (bij benadering een uur)
• Meelopen onderzoek (bij benadering 2,5 uur)
• Opstellen van je schaduwrapportage (bij benadering 4 uur)
• Nabespreking (2 uur). Hierbij bespreken we samen de rapportages; jouw rapport én het rapport van je coach, waarbij we kijken naar de inhoud en de eventuele verschillen in de rapportages

Stap 5 Zelfstandig uitvoeren van een volledig arbeidsdeskundig onderzoek

Tijdens deze stap heb jij de regie. Je voert de gesprekken zelfstandig én je schrijft zelf het rapport.

Jouw investering in tijd:
• Voorbereiden/inlezen (bij benadering een uur)
• Meelopen onderzoek (bij benadering 2,5 uur)
• Opstellen van je schaduwrapportage (bij benadering 4 uur)
• Nabespreking (2 uur). Hierbij bespreken we samen de rapportages; jouw rapport én het rapport van je coach, waarbij we kijken naar de inhoud en de eventuele verschillen in de rapportages

Afsluiting en evaluatie

In deze afsluiting evalueren we stap 1 tot en met stap 5
Je stelt een eindevaluatie op waarin je terugkijkt op de leerdoelen die je je bij de start van het traject hebt gesteld. Samen met je coach bespreek je of je leertraject nog een vervolg nodig heeft. Je coach kan je hierover adviseren. Je ontvangt van je coach een digitaal naslagwerk met handige tips en een bewijs van deelname.

Jouw investering in tijd:
• Nabespreken en evaluatie (anderhalf uur)

Arbeidsdeskundige.pro
een goede leraar is een ton boeken waard